Diszlexia – a fel nem ismert előny

Küldetésem, hogy segítsek a diszlexiás gyerekeknek és szüleinek, hogy jobban megértsék a diszlexia mibenlétét. Tudatossá váljanak a diszlexiások erősségei felől és tanulják meg azokat gondozni.

Ezáltal csökkennek a családon belüli feszültségek, megjelenik a megértés. A gyerekek önbecsülése növekszik, a szülők gyermekükbe vetett hite pedig megerősödik.

Nyerd vissza a hited magadban, vagy gyermekedben!
Mert a diszlexiás egyén se nem buta, se nem tehetségtelen. Sőt!

Ez a tanácsadás neked szól,

 • ha szülőként úgy érzed a hagyományos fejlesztés nem hozza az elvárt sikereket gyermeked esetében;
 • ha lelkileg megterhelőek számodra a diszlexiával kapcsolatos problémák;
 • ha a családban gyakran feszültség forrása gyermeked diszlexiája;
 • ha valahol mélyen érzed, hogy gyermekedben több van, mint ahogyan jelenleg megítélik.

Kiknek szeretnék segíteni?

 • Szülőknek, akik diszlexiás gyermekükkel próbálják venni a merev szemléletű iskolai oktatás akadályait;
 • Felnőtteknek, akik iskolai éveiktől kezdve egész életpályájuk során küzdenek a diszlexia okozta nehézségekkel;
 • Fiataloknak, akik már saját kezükbe vették a sorsukat, de diszlexiájuk miatt szükségük volna külső segítségre;
 • Pedagógusoknak, akik szakmai segítséget keresnek, túllátnak a hagyományos diszlexia felfogáson és azt nem csupán fogyatékosságnak tartják;
 • És azoknak is, akik hivatalosan még nem diagnosztizált diszesek, de problémáik (pl. nyelvtanulási nehézségek) erre a részképesség zavarra vezethetőek vissza;

Miért mondjuk a diszlexia esetében, hogy másfajta agyműködés?

A két agyfélteke működése nagyban eltér, amint azt az alábbi szimbolikus kép látványosan megjeleníti. A bal félteke a racionális, a fegyelmezett és struktúrákban működő. A jobb félteke csapongó, kreatív, művészi és egészlátó.

A diszlexiás egyének esetében a jobb agyfélteke az átlagosnál erősebben dominál, ami bizonyos feladatok esetében nehézséget okoz, azonban számos erősséggel is jár. A sorrendi jelfeldolgozás (ami pl. a hangos olvasáshoz szükséges) kevésbé sikeres, de pl. a dolgok egészben átlátása az átlagosnál sokkal jobban megy.

A diszlexia esetében az érintettek – szülők és gyerekek egyaránt – sajnos általában csak a negatívumokat, a nehézségeket látják, így nagyon lényeges készségek, tehetségek sikkadnak el.

Saját módszertan alapján dolgozom

Az általam vezetett tanácsadási folyamat célja, hogy a diszlexiás egyének erősségeit felfedezzük, tudatosítsuk és arra alapozzunk egy sikeresebb életet.

Tanácsadásom módszertanát magam fejlesztettem ki az évek során, alapozva a – főleg külföldi – szakirodalomra, eddigi ügyfeleimmel folytatott gyakorló folyamatokra, számos beszélgetésre és saját személyes gyermekkori tapasztalataimra, valamint megérzéseimre.

Sajnos a hazai szakirodalom alig foglalkozik az általam alkalmazott megközelítéssel, talán ezzel is magyarázható, hogy itthon ez a szemlélet nem elterjedt, mindössze néhány szakmai műhely dolgozik vele. A nemzetközi kutatások ugyanakkor meggyőzően bizonyítják, hogy diszlexiát érdemes más módon is megközelíteni.

Módszeremmel segítek elszakadni attól a szemlélettől, melyben csak a problémákat vesszük észre. Az erősségek felismerése és bátorítása ugyanis szárnyakat ad. Tapasztalatom szerint a megváltozott szemlélet megkönnyebbülést hoz a családok életében, hiszen a diszlexia a jelenlegi felfogásban komoly teher, sőt korlát számukra.

A folyamat elején minden alkalommal megrendülök, mikor világossá válik mennyire nem látják a szülők saját gyermekük értékeit. Különösen az apukák hajthatatlanok, és szinte csak az iskolai követelmények viszonylatában hajlandóak értékelni.

Ebből a kiinduló helyzetből, a folyamat során a szülők szinte újra ismerkednek gyermekükkel, a gyermek pedig fokozatosan önbecsülést, önbizalmat nyer.

Hogyan néz ki egy tanácsadási folyamatom?

 • Igény esetén egy 15-20 perces telefonos konzultációban bemutatom részletesebben a folyamatot, illetve válaszolok a felmerülő kérdésekre – hogy el tudjátok dönteni, nektek való-e egy ilyen folyamat.
 • Egy folyamat általában 8-10 alkalom, egyenként 60 perc;
 • Lehet személyes, vagy online, esetleg vegyes;
 • Előtte a szülőtől anamnézist kérek a gyerekről, melyből alapismereteket szerzek;
 • Első alkalommal általában az anyával találkozom, 2., vagy 3. alkalommal a gyerekkel és az anyával együtt. A 3., vagy 4. alkalommal bevonom az apát is;
 • Az alkalmak 1-2 hetente követik egymást;
 • A folyamat lezárása után nyomonkövetést végzünk, megegyezés szerinti gyakorisággal;
 • Tapasztalataim szerint hasznos lehet a folyamatot egy év elteltével megismételni, tovább segítve a jó irányú változásokat.

Mit ad, és mit NEM ad az általam vezetett tanácsadási folyamat?

Először is, nem hagyományos fejlesztést végzek, hiszen nem is vagyok fejlesztő pedagógus. Nem az a célunk a folyamatban, hogy a gyermek diszlexiához kapcsolódó problémás tüneteit megszüntessük. Továbbá a folyamat során jött felismerések nem adnak felmentést az iskolai követelmények alól.

A célunk, hogy a diszlexiához köthető szorongások, csökkentértékűség oldódjanak, majd szinte lényegtelenné váljanak a gyermek, és az érintett családok életében. Hogy megtanulják felismerni, dédelgetni, értékelni a gyermek erősségeit. Hogy megértsék, egy sikeres élethez nem szükséges minden iskolai elvárásnak azonos szinten megfelelni. És hogy a diszlexia nem csupán képességek zavara, hanem egy másfajta agyműködés, mely az élet számos terültén lehet áldás.

A diszlexiások erősségei saját tapasztalatuk szerint

Szófelhő a saját kutatásom kérdőívére adott válaszok alapján

Diszlexia erősségei saját felmérés alapján

Rólam

Végzettségem szerint emberi erőforrás tanácsadó vagyok. A Debreceni Egyetem szereztem MSC diplomát 2018-ban, diplomamunkámat A diszlexia, mint munkaerőpiaci előny címmel írtam.

Ezen felül coach-ként végeztem, ami segít a tanácsadási folyamatokat szakszerűen levezetni.

Magam is erős diszlexiával élek, ezért mélyen átérzem ügyfeleim nehézségeit, illetve a családokban jelen lévő feszültségeket. Ugyanakkor látom azt, hogy van kiút a jelenlegi negatív diszlexia szemléletből, és ez erőt, elhivatottságot ad, hogy segítsek.

A legtöbb gyermek és család csupán néhány felismerésre van attól, hogy ne a diszlexia súlya alatt görnyedezzen, hanem szárnyakat adjon az erősségeknek.