2022.11.14.

A tanulási nehézségekre szülőként hajlamosak vagyunk ráfeszülni, ami nem segíti a probléma megoldását. Közben gyakran megfeledkezünk néhány lényeges kérdésről:

A tanulási nehézségek ellenére minden gyermekben számos értékes készség lakozik. Az iskolai elvárásoknak való megfelelés pedig nem garancia az életben való sikeres érvényesülésre!

Ez nem jelenti azt, hogy az iskolai elvárásoknak nem szükséges megfelelni. Azt viszont fontos tudatosítanunk, hogy a túlzott megfelelési kényszer elviszi a figyelmünket a gyermek értékes készségeiről, illetve gátolja őt a felszabadult, eredményes iskolai szereplésben.

Tanulási nehézségekkel én diszlexia tanácsadóként szoktam találkozni, és bár az ilyen nehézségeknek számos oka lehet, cikkemben ezen részképességzavar vonatkozásban foglalkozom a kérdéssel.

Érdemes-e tovább olvasnod, ha a gyermeked tanulási nehézségekkel küzd, de nem állapítottak meg nála diszlexiát?

Igen.

Egyrészt azért, mert cikkemben találhatsz általános érvényű megállapításokat. Másrészt pedig azért, mert elképzelhető, hogy enyhébb mértékben mégis érintett a gyermeked a részképesség zavarral, és ebből is eredhetnek tanulási zavarai. A diszlexiás gyermeket ugyanis nehézségei ellenére gyakran nem, vagy csak idővel, számos kudarcélmény után diagnosztizálják, amikor végre eljut a hivatalos vizsgálatra. És a felnőttek esetében sem ritka, hogy valaki csak 40-50 éves kora körül találkozik úgy a témával, hogy ráébred addigi nehézségei okára: a mindenit, hiszen akkor én is diszes vagyok!

Nem vagyok oktatási szakértő, ezért nem megyek bele abba, mennyire életszerűek a mai iskolarendszer elvárásai – ezekről avatott szakértők kiváló cikkeket írtak. Azt azonban tapasztalom, hogy az iskolában való sikeres megfelelés nem garantálja az életben való sikereket. Ahogyan az iskolai kudarcokból sem következik sikertelen élet. Saját környezetemben is láttam, hallottam számos történetet mindkét esetre. Példás tanulók szürkültek bele semmitmondó, örömtelen karrierekbe, és az iskolában végig nehezen teljesítő, „mihaszna” kölykök értek el az életben látványos eredményeket messze átlagon felüli teljesítményekkel.

Számos sikeres, híressé vált, diszlexiával élő személy életútja is bizonyítja azt, hogy az iskolai kudarcok ellenére lehetnek bennünk olyan készségek, erősségek, melyekből természettudományos felfedezések, világszerte ismert vállalkozások, vagy egyszerűen csak rendkívüli teljesítmények születhetnek az életben. A sikerek egyik magyarázata, hogy ezek az emberek kissé más módon érzékelik a világot, dolgozzák fel az információt, azaz máshogyan működik az elméjük. Ez a másfajta működés nehézséget jelenthet a merev iskolai követelményrendszerben, de hatalmas előny lehet a tudományos megfigyelések esetén, vagy egy vállalkozás felépítésekor.

Ismét hangsúlyozom, mindezzel nem azt akarom mondani, hogy elengedhetjük az iskolai elvárásoknak való megfelelést. Csupán azt, hogy diszlexiás gyermekünk esetében legyünk képesek elkülönítve szemlélni a két dolgot. Az iskolai elvárásoknak való megfelelést, és a gyermek egyéb erősségeit, értékeit. Ugyanis, ha leragadunk ott, hogy mindenáron felzárkóztassuk gyermekünket bizonyos részképességek terén az átlaghoz, akkor nem marad energiánk és figyelmünk más, egyébként nagyon értékes készségeire.

Ilyenkor gyermekünkbe az alkalmatlanság programját írjuk, azt erősítjük éveken át. És ezek a „programok” sajnos hatékonyan működnek, ebben biztosak lehetünk.

Válasszuk el tehát a két területet: továbbra is igyekezzünk segíteni gyermekünknek az iskolai megfelelésben, de fedezzük fel és dédelgessük mindazon értékeit, melyek éppen a diszlexiából adódó másságából következnek.

Számos családnak voltam már segítségére, hogy átalakítsák gondolkodásukat, és minden esetben öröm látni, milyen gyorsan javulnak az évek során egyre terheltebb, rögzült viszonyok diszlexiás gyermekek és szüleik között. A szülők fellélegeznek, mert tudatosulnak bennük gyermekük erősségei, sőt, ráébrednek, hogy a részképesség zavar gyengeségei és más készségek erősségei szinte egymás tükörképei. Azért gyenge a gyermekem bizonyos területeken, mert másfajta módon működik az agya, így viszont más területeken átlag feletti képességekkel rendelkezhet. A szülő elkezd másképpen nézni a gyermekre, miközben a gyermek – aki hasonló ráébredésen megy keresztül az énképével kapcsolatban -, egyszerre éli meg a szülő (újra)ébredő bizalmát, és saját értékeinek tudatosítását. Egymást erősítő pozitív, örömteli folyamatok indulhatnak tehát családon belül.

 

Ami pedig már sokszor előfordult a gyakorlatomban és igazán meglepő, afféle bónusz:

A felszabadultság és az éledező gyermeki önbizalom, illetve szülői bizalom jobb iskolai eredményeket hoz!  

Bár a tanácsadási folyamatunkban egyáltalán nem a tantárgyi megfelelést célozzuk, mégis, a felismerések, az önmagukba vetett hit megerősödése átrendezi a diszlexiával élő, addig főleg kudarcokat megtapasztaló gyerekek gondolkodását. És úgy tűnik, ez a pozitívabb szemlélet nagyban segíti a sikeres megfelelést a tantárgyi feladatokban is. A folyamat során megjelenő, és egyre növekvő szülői bizalom szintén önbeteljesítő hatású, felszabadítja a gyermeket és ez a szabadság jobb teljesítményre teszi őt alkalmassá.

Kérdés esetén keress bátran!

Márti

+36 30 566 4910

makramarta@gmail.com